ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

STED: TRETTEN SAMFUNNSHUS (samfunnshussalen)

TIDSPUNKT: TIRSDAG 23. MARS KL 19:00    NB UTSATT ! 

Saksliste:

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2020
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes styret ved:

leder Ivar Grothe, Vedumsvegen 3, 2636 Øyer , epost:ivargrothe@gmail.com eller info@oyerogtrettenhistorielag.no innen 13. mars 2021

Etter årsmøtesakene blir det enkel servering.

Årsmøtet er åpent for medlemmer i Øyer og Tretten Historielag.

Velkommen!

Øyer og Tretten Historielag, Post og besøksadresse: Kongsveien 1555, 2635 Tretten.

Epostadresse: info@oyerogtrettenhistorielag.no

Vi følger helsemyndighetenes gjeldene anbefaling for gjennomføring av årsmøtet på grunn av korona situasjonen. Vi tar forbehold om utsettelse av årsmøte om situasjonen tilsier det. Følg med på vår nettside www.oyerogtrettenhistorielag.no , vår facebookside, kommunens hjemmeside eller ta kontakt med leder/ styremedlemmer for avklaring. Nytt tidspunkt vil bli annonsert da situasjonen tillater gjennomføring av årsmøte.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny