ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

STED: HISTORIELAGETS LOKALER PÅ TRETTEN SAMFUNNSHUS.

TIDSPUNKT: TORSDAG 12-3-2020 KL 19:00.  OPPDATERING PR 11.3:  MØTET UTSETTES !!!

SAKSLISTE:

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2019
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet må sendes styret ved leder Eldbjørg Gillebo, epostadresse: info@oyerogtrettenhistorielag.no, postadresse: Kongsvegen 1555    2635 Tretten, innen 1. mars 2020.

Etter årsmøtet blir det enkel servering.

Tema for kvelden: Erling Nustad og Kåre O. Sollbakken vil fortelle om flukten til Vemorksabotørene.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

VELKOMMEN!

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny