Høstens program. Noe å glede seg til..

Vi vil sammen med Øyer og Tretten kirkelige råd invitere til forfatterkvelder i Øyer prestegård:

Tirsdag 8. oktober kl 19:00 kommer Oddgeir Bruaset. Han er kjent fra programmene «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Torsdag 5. desember kl 19:00 kommer Edvard Hoem. Han har med seg sin nyeste bok som han vil presentere sammen med glimt fra andre forfatterskap.

Ellers på programmet utover høsten:

Onsdag 13. november kl 19:00 får vi besøk av Øystein Rudi. Han vil orientere om Gudbrandsdalsmuseene. Dette arrangementet vil også være i prestgardssalen.

Ellers vil vi delta på stand ved årets Stavsmartn 18.-20. oktober. Der får dere mulighet til å kjøpe årets I gamle fotefar til «martnpris». Dere får mulighet til å høre foredrag ved Jørgen Skaug under «Lokal aften», og se hans fotoutstilling. Dette i samarbeid med historielaget. Ved Historisk gudstjeneste 1961 blir det mulighet til å finne fram dine 60-talls klær, eller komme som du er! Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Stav.

23. november deltar vi på Julemarked på Stav, og 8. desember ved Julemarked på vegmuseet. 

Velkommen!

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny