ÅRSMØTET UTSETTES !

Pga. situasjonen med spredning av Corona virus UTSETTES ÅRSMØTET I MORGEN DEN 12.3.  Ny dato kommer senere.  Spre budskapet.  Hilsen Styret