I gamle fotefar 2001

UTSOLGT

INNHOLD

Noen ord fyrst (Redaksjonen)

Varehandel og kafedrift (Lars Holmen)

Song og Musikklivet (Alma Hovda Bø)

Idretten

Øyer Idrettslag (Magne Lie)

Tretten Idrettslag (Oddvar Stensrud)

Norgesmesterskapet på ski i 1951 (Oddvar Stensrud)

Ungdomslaga i kommunen (Mary Skaug)

Industri- og foredlingsvirksomhet (Lars Holmen)

Skytterbevegelsen

Dølen skytterlag (Johannes Wasrud)

Øyer skytterlag (Lars Holmen)

Redaksjonen for 2001-heftet besto av Lars Holmen, Mary Skaug og Oddvar Stensrud

ISBN 82-7275-117-8