I gamle fotefar 1999

UTSOLGT

INNHOLD

Noen ord fyrst (Redaksjonen)

Jordbruket (Trygve Råbøl)

Husmoryrket – intervju med to husmødre (Lars Holmen)

Hva levde vi av? (Johannes Rusten)

Kommunikasjon (Lars Holmen)

Sanitetsforeninger i Øyer kommune (Johan Kraabøl)

Kyrkja og kristenlivet (Sigmund Ihle)

Bøker og hefter

ISBN 82-7275-107-0