I gamle fotefar 1998

UTSOLGT

INNHOLD

Noen ord fyrst (Redaksjonen)

FRÅ KULTURMINNEÅRET 1997

Sunnhaugen (Solveig Pålsrud)

Vardkampen – ein interessant bergtopp! (Lars Holmen)

HÅNDVERK OG HÅNDVERKERE

Brødrene som imponerte hver sin konge (Johan Kraabøl)

Monrath-genseren (Målfrid Kvarving og Marit Rusten Fintoft)

Damesko fra ca. 1750: (Målfrid Kvarving)

Skomakeren som ble ved sin lest (Marit Rusten Fintoft)

Tågfletting, ein gamal husflid på Tretten (Fredrik Enge)

ARBEIDSLIV

Stortrysken i Musdal (Oddvar Stensrud)

Til seters (Per Rusten)

Setervedhogst på Augsetra og i Åstdalen (Per Rusten)

Vedalunning og høykjøring fra fjellet (Per Rusten)

Energimangel og ressursutnyttelse (Per Rusten)

Søndagstur på en gammel kjerreveg (Johs. Rusten)

GAMLE DOKUMENTER

Postkarl Tosten Johansen Wedum (Marit Rusten Fintoft)

Gjæterkontrakt (Redaksjonen)

Avtale om skyss-stasjon (Redaksjonen)

Ølsalg – Stafsmartnen (Redaksjonen)

FRA KRIGEN

Gestapo-besøk i Pålsrudgrenda (Ola M. Mathisen)

Likvidasjon (Ola M. Mathisen)

EMNER MED ULIKT INNHOLD

Eit offer i Titanic-ulykka (Lars Holmen)

På personjakt i kirkebøkene (Johannes Rusten)

Gardsklokker og kyrkjeklokker i Øyer og Tretten (Lars Holmen)

Redaksjonen for 1998-heftet besto av Lars Holmen, Johan Kraabøl og Marit Rusten Fintoft

ISBN 82-7275-101-1