I gamle fotefar 1996

UTSOLGT

INNHOLD

Noen ord fyrst (Redaksjonen)

UNDERVISNING

Øiers folkeskole i 1890-åra (Ola T. Rybakken)

Arbeidsskulen for jenter 1938-1941 (Ola T. Rybakken)

ARBEIDSLIV

Vegbygging i Sørbygda for 50 år siden (Reidar Johannessen)

Øyer Torvfabrikk (Johan Kraabøl)

Den første traktoren på Hauga (Brit Ida Berg Hansen)

BARNDOM MINNES

Fra Øyer prestegård i 1930-åra (Anita Smestad)

Om skoleveien fra Hauga (Brit Ida Berg Hansen)

En tur med “skuletoget” og andre minner (Marit Rusten Fintoft)

OPPVEKST I ETTERKRIGSTIDA

“Tidt eg minnest ein gamal gard” (Marit Rusten Fintoft)

Ein utkant i utkanten (Arne Finborud)

Dulven skole . en fin vokseplass (Liv Halstenstad)

EMNER AV ULIKT INNHOLD

Fra arbeiderbevegelsen i Øyer og Tretten (Cato Belsvik)

Glotten i Baklia og folket som budde der (Ola T. Rybakken)

“Og så ein liten kaffetår” (Ola T. Rybakken)

Verdsleg bruk av korsteiknet før i tida (Ola T. Rybakken)

Redaksjonen for 1996-heftet besto av Ola T. Rybakken, Lars Holmen, Johan Kraabø og Marit Rusten Fintoft.

ISBN 82-7275-096-1