Frigjøringsdagen 8. mai

I forbindelse med Frigjøringsdagen 75 år den 8. mai, vil Historielaget ha en enkel markering kl 11:00 ved bautaen over de falne 1940-1945, ved Tretten stasjon.

Det blir blomsternedleggelse fra Historielaget, og det blir sagt noen ord.. Kanskje har noen av de frammøtte også en historie å dele denne dagen..

Tror det er viktig å møtes og minnes, på en meters avstand, på en slik dag.

Arrangement i april utgår.

Vårt planlagte arrangement 24.april med temaet “Etterkrigstida 1945-1969” utgår på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Dette rår vi ikke over, og vi må følge helsemyndighetens anbefalinger og gjøre vårt beste.

ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

STED: HISTORIELAGETS LOKALER PÅ TRETTEN SAMFUNNSHUS.

TIDSPUNKT: TORSDAG 12-3-2020 KL 19:00.  OPPDATERING PR 11.3:  MØTET UTSETTES !!!

SAKSLISTE:

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2019
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet må sendes styret ved leder Eldbjørg Gillebo, epostadresse: info@oyerogtrettenhistorielag.no, postadresse: Kongsvegen 1555    2635 Tretten, innen 1. mars 2020.

Etter årsmøtet blir det enkel servering.

Tema for kvelden: Erling Nustad og Kåre O. Sollbakken vil fortelle om flukten til Vemorksabotørene.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

VELKOMMEN!

Program for vinteren og våren 2020.

Fra og med 6. februar vil historielagets lokaler påTretten Samfunnshus være åpent for alle, hver torsdag ettermiddag fra kl 16:00 til kl 18:00 (i bibliotekets åpningstider, ikke på helligdager). Vi ønsker velkommen til en god møteplass for uformelle “historiske” samtaler over en kaffekopp. 

Torsdag 30. januar kl 19:00, Øyer bibliotek: Forfatteren Magnhild Bruheim kommer og vil snakke om boka Da var laget godt å ha, som handler om Gudbrandsdalslaget i Oslo.

Torsdag 12. mars kl 19:00, Tretten Samfunnshus: Årsmøte. Her vil Erling Nustad fortelle om Vemorksabotørene. Viser ellers til egen innkalling.

Fredag 24. april, kl 19:00, Øyer Samfunnshus: Etterkrigstida i Øyer og Tretten fra 1945 til 1969. Historier fra 40 tallet, 50 tallet og 60 tallet. Underholdning med tilbakeblikk på musikken og dansen i tidsepoken.

I juni planlegges det busstur til Sollia krigshistoriske museum på Amperhaugen.

Det vil kommer mer informasjon om arrangementene.

Vi tar forbehold om endringer. Følg med på vår hjemmeside, vår facebookside, annonsering i Det skjer/ gd og Klokkeklang.

Arrangement med Ingar Sletten Kolloen i Øyer prestegård.

Øyer – herfra skulle hæren ledes og her skulle tyskerne stanses.
Ingar Sletten Kolloen er kjent for sine suksessbiografier om Hamsun, dronning Sonja, Snåsamannen og andre. Før jul utga han første bind i storverket Under krigen. Vi må ikke falle handler om hva som skjedde land og folk fra verdenskrigen brøt ut 1. september 1939 og fram til årsskiftet 1940/1941.
I Øyer prestegard torsdag 16. januar kl. 19:00 vil Kolloen fortelle om hvordan han arbeider og om boka med særlig vekt på hva som skjedde i Øyer og Gudbrandsdalen.
Inngang kr 200,- som betales kontant eller med Vipps ved inngangen. Kaffeservering.
Velkommen!
Boka er tatt svært godt imot av leserne og anmelderne:
NRK: «Ingar Sletten Kolloen er en fordømt god forfatter. Nå har han skrevet en historie som vil åpne opp krigen i Norge for nye generasjoner.»
Aftenposten: «En storslått krigsbok (…) Drivende godt fortalt.»
Morgenbladet:«Her blir leseren sugd inn i krigens grufulle virkelighet…»
Adresseavisen: «Glimrende bok om krigen; forfatteren blander fakta og enkeltmenneskers skjebner på en gripende måte.»
Stavanger Aftenblad: «Ambisiøst og vellykket forsøk på å samle tusen små historier om krigen til én stor fortelling.»
Dagbladet: «…en ambisiøs, dramatisk og velskrevet beretning om 1940 …»
Dag og Tid: «Særleg i vekslinga mellom det storpolitiske og det personlege er det mykje interessant å finna i Kolloens verk.»

Ingar Sletten Kolloen i Øyer prestegard torsdag16. januar

Velkommen til en spennende kveld med foredrag av forfatteren Ingar Sletten Kolloen
i Øyer prestegård torsdag 16. januar kl 19:00.
Øyer – herfra skulle hæren ledes og her skulle tyskerne stanses.
Ingar Sletten Kolloen er kjent for sine suksessbiografier om Hamsun, dronning Sonja, Snåsamannen og andre. Før jul utga han første bind i storverket Under krigen. Vi må ikke falle handler om hva som skjedde land og folk fra verdenskrigen brøt ut 1. september 1939 og fram til årsskiftet 1940/1941.
I Øyer prestegard torsdag 16. januar kl. 19:00 vil Kolloen fortelle om hvordan han arbeider og om boka med særlig vekt på hva som skjedde i Øyer og Gudbrandsdalen.
Inngang kr 200,- betales med vipps eller kontant ved inngangen. Kaffeservering.
Boka er tatt svært godt imot av leserne og anmelderne:
NRK: «Ingar Sletten Kolloen er en fordømt god forfatter. Nå har han skrevet en historie som vil åpne opp krigen i Norge for nye generasjoner.»
Aftenposten: «En storslått krigsbok (…) Drivende godt fortalt.»
Morgenbladet:«Her blir leseren sugd inn i krigens grufulle virkelighet…»
Adresseavisen: «Glimrende bok om krigen; forfatteren blander fakta og enkeltmenneskers skjebner på en gripende måte.»
Stavanger Aftenblad: «Ambisiøst og vellykket forsøk på å samle tusen små historier om krigen til én stor fortelling.»
Dagbladet: «…en ambisiøs, dramatisk og velskrevet beretning om 1940 …»
Dag og Tid: «Særleg i vekslinga mellom det storpolitiske og det personlege er det mykje interessant å finna i Kolloens verk.»

Gudbrandsdalsseminaret 2020

Interessant seminar på Maihaugen 29.januar kl 09.30 :

Reiseliv til ulike tider og i ulike former er emne for Gudbrandsdalsseminaret i 2020. Fylket vi bur i blir rekna for det fremste reiselivsfylket i landet. Fjella våre har skremmt, og dei har lokka, og dei freistar med ekstreme utfordringar i Rondane, Dovrefjell og Jotunheimen.
Fromme og botferdige pilegrimar drog over Dovre i mellomalderen, i
dag går ein ny generasjon den same vegen. Setrene var mottak for dei
første fjellturistane. Brystsvake fann likesinna på sanatoria. Somme
stader, bl.a. på Høvringen og på Gålå, utvikla setergrendene seg til
turistdestinasjonar. Innover viddene spring hyttefelta opp til fritidsglede for mange, til inntekt for andre, og til bekymring under omsynet til
den ville natur. Til fritidslivet høyrer også oppfatningar om fjellets arkitektur.
Dette er problemstillingar som blir sentrale for
Gudbrandsdalsseminaret 2020.

 

Brosjyre 2020 Gudbrandsdalsseminaret