I gamle fotefar 2007

Til salgs kr. 50,-

INNHOLD

Kjære leser (Redaksjonen)

I akt for det som var og er (Josef Strand)

Historia åt Sør-tretlingsfesten (Steinar Koen)

Vælkomne åt Sør-tretlingsfesten 2007 (Steinar Koen)

Da Øyer ungdomslag vart lagt ned i 1942 (Ola T. Rybakken)

Pokerregle (Josef Strand)

«Kjens-folk» Ei kunstnerinne bort i skogen (Adolf Skramstad)

Historien om E & K Aronsveen (Ola A. Rangsæter)

Navneskikk

Med toget til Tretten stasjon, ankomst 13.13 (Knut Steigård)

Hilsen fra en vandringsmann (Knut Steigård)

Takk for i sommer (Josef Strand)

Utdrag fra Storelgen (Johan Jensen)

Ei framstegskvinne på Tretten, Karen Botterud (Kristian Pålsrud)

100-års festen ved Vik skole (Karen Botterud)

Prolog ved åpning av Tretten gamlehjem i 1955 (Karen Botterud)

«Bekiendtgiørelse» (Halvor Strangstad)

Gamalt frå Øyer (Kristian Kvardal)

Botterudmoen – utdrag fra boka (Kristian Pålsrud)

To husmannsgutter frå Tretten som vart prester i Amerika (Kristian Pålsrud)

Tømmerhesten «Pelle»

Æresmedlemmer (Redaksjonen)

Ein ordhittug mann

Prolog (Josef Strand)

ISBN 978-82-7275-146-2