I gamle fotefar 1990

UTSOLGT

INNHOLD

Forord (Redaksjonen)I gamle fotefar 1990

På vakt i Gudbrandsdalen april 1940 (Arvid S. Kapelrud)

Hvem hørte statsministeren tale fra steintrappa
på Tretten Samvirkelag? (Johan Kraabøl)

Hvordan jeg opplevde første dagene etter
9. april 1940 (Johan Stalenget)

Minner fra 1940 (Johs. Rusten)

Krigsminner fra Tretten (Georg Børke)

Et 50-årsminne: Aprildagene i Musdal 1940 (Oddvar Stensrud)

«The Two Battalions» (T.B.)

Dagbokblader fra aprildagene 1940 (Ry-)

Georg Langvik forteller fra aprildagene 1940 (Ola T. Rybakken)

Krig i Øyer 1940 (Paul Strangstadstuen)

Og så kom krigen til Tretten (Kristian Paalsrud)

Tysk forbrytelse mot folkeretten (Ola T. Rybakken)

– Men i minnet lever ofrene – (Johan Kraabøl)

«- og de brente våre hjem» (Ola T. Rybakken)

Slik det blir husket 40-50 år etterpå (Odd Bjerke)

Hjemmestyrkene i Øyer og Tretten 1940-1945 (Ola T. Rybakken)

Et 50-års minne (Ivar Enge)

Fredrik Enge – dekknavn «Syver Berge» (Odd Bjerke)

Da Milorgs distriktledelse hadde hovedkvarter i Øyer (Ola T. Rybakken)

Kari Berg Haugen forteller fra krigsåra (Marit Kramprud)

NS-møte og «kongepropaganda» i Øyer (Ola T. Rybakken)

Potetmottak til «der Wehrmacht» (Ola T. Rybakken)

Prolog fra frigjøringsjubileet på Tretten 8. mai 1985 (Solveig Pålsrud)

Redaksjonen for 1990-heftet besto av Ola T. Rybakken og Johan Kraabøl

ISBN 82-7275-061-9