I gamle fotefar 2018

I gamle fotefar 2018

I salg kr. 250
Kjøp i nettbutikken

INNHOLD

Et liv i gamle fotefar (Kjell Haugerud)
Alltid åpent hus hos Dale-Gudbrands Trykkeri (Kjell Haugerud)
Det unike stampehuset på Nord-Tretté (Johan Kraabøl)
Tor Ihle ville skrive Øyers egentlige historie (Christel Rønning)
Hjemme hos bygdebokforfatteren – en samtale med Astrid Ile (Christel Rønning)
Brev fra en utvandrer (Kjell Ivar Haugen)
Utvandringen frå Brennum (Jørgen Skaug)