Styre & stell

Styret 2021:

 • Bjørn Hjelmstad, styremedlem
 • Eldbjørg Gillebo, sekretær
 • Svein Løken, kasserer
 • Håkon Tande, styremedlem
 • Tore Rugsveen, styremedlem
 • Lisa Kramprud, varamedlem, møtende
 • Mari Botterud, varamedlem

Redaksjonskomite “I gamle fotefar”:

 • Tordis Trønnes
 • Eldbjørg Gillebo
 • Christel Rønning
 • Gerd Hausstätter

Tilsyn med krigsminnesmerker:

 • Torgeir Dalbu
 • Oskar Aarnes

Tilsyn med Historielagets bygninger:

 • Øyer: Johannes Bø
 • Tretten: Bjørn Rinheim

Revisorer:

 • Arne Finn Brekke
 • Eldar Kjørstad

Valgkomite:

 • Liv Rindal
 • Elisabeth Johnsgaard