Styre & stell

Styret 2021:

 • Eldbjørg Gillebo, kontaktperson for Øyer og Tretten Historielag tlf 93455328
 • Lisa Kramprud, nestleder
 • Svein Løken, kasserer
 • Bjørn Hjelmstad, sekretær
 • Tore Rugsveen, styremedlem
 • Mari Botterud, varamedlem, møtende
 •  

Redaksjonskomite “I gamle fotefar”:

 • Tordis Trønnes
 • Eldbjørg Gillebo
 • Christel Rønning
 • Gerd Hausstätter

Tilsyn med krigsminnesmerker: Tretten stasjon, Tikkerudkåken og Sagodden ved Tretten. Korsen og Øverlikåken, Øyer

 • Torgeir Dalbu, Øyer
 • Oskar Aarnes, Tretten

Tilsyn med Historielagets bygninger: Kvernhuset ved Moksaparken Tretten. Stabbur og lyu ved Øyer Ungdomsskole.

 • Øyer: Johannes Bø, Øyer
 • Tretten: Bjørn Rinheim, Tretten

Revisorer:

 • Arne Finn Brekke
 • Eldar Kjørstad

Valgkomite:

 • Liv Rindal
 • Elisabeth Johnsgaard