Styre & stell

Styret 2022:

 • Eldbjørg Gillebo, leder for Øyer og Tretten Historielag tlf 93455328
 • Lisa Kramprud, nestleder
 • Svein Løken, kasserer
 • Bjørn Hjelmstad, sekretær
 • Tore Rugsveen, styremedlem
 • Steinar Koen,  1.varamedlem, møtende
 • Mari Botterud, 2.varamedlem

Redaksjonskomite «I gamle fotefar»:

 • Eldbjørg Gillebo
 • Christel Rønning
 • Gerd Hausstätter

Tilsyn med krigsminnesmerker: Tretten stasjon, Tikkerudkåken og Sagodden ved Tretten. Korsen og Øverlikåken, Øyer

 • Torgeir Dalbu, Øyer
 • Oskar Aarnes, Tretten

Tilsyn med Historielagets bygninger: Kvernhuset ved Moksaparken Tretten. Stabbur og lyu ved Øyer Ungdomsskole.

 • Øyer: Johannes Bø, Øyer
 • Tretten: Bjørn Rinheim, Tretten

Revisorer:

 • Arne Finn Brekke
 • Eldar Kjørstad

Valgkomite:

 • Liv Rindal
 • Rolv Tore Koen