Styre & stell

Styret 2018:

 • Stine Johansen-Solbraa, leder
 • Nansy Rusten, sekretær
 • Nanna Egidius, kasserer
 • Eldbjørg Gillebo, styremedlem
 • Ena Kristin Brekke, styremedlem
 • Ivar Grothe, varamedlem
 • Tor Mageli, varamedlem

Redaksjonskomite “I gamle fotefar”:

 • Kjell Ivar Haugen
 • Eldbjørg Gillebo
 • Christel Rønning
 • Gerd Hausstätter

Tilsyn med krigsminnesmerker:

 • Torgeir Dalbu
 • Hallvard Fonstad

Revisorer:

 • Ola Hjelmstadstuen
 • Svein Løken

Valgkomite:

 • Synnøve Løken Fonstad
 • Ola Håkon Ourum