Årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Øyer Prestegard onsdag 22. mars 2017 kl. 19.00. Sakspapirer i denne filen: årsmøte2017

For årsmedlemmer: Husk at kontingenten må være betalt et par dager før møtet for å bli registrert (men ikke innen 10.3 som det står i sakspapirene)!

Registreringsskjema til seterbok

Mange har etterlyst en digital versjon av registreringsskjemaet. Nedenfor finner dere skjemaet som Word-fil. Det må lastes ned til egen PC, fylles ut/lagres, og sendes på epost til seterbok@oyerogtrettenhistorielag.no. Husk å endre filnavnet slik at det inneholder navnet på setra den gjelder når du sender inn.

registreringsskjema_word