I gamle fotefar 2013

UTSOLGT
Heftet som PDF-fil

INNHOLD

Ærede leser (Redaksjonen)
Litt om to nybrottsmenn (Knut Steigård)
Tretling brakk benet (Lillehammer Tilskuer)
Grensestridigheter mellom Øyer og Gausdal (Oddvar Stensrud)
Tretten-stafetten (Oddvar Stensrud)
En reise med forhindringer (Fra Hamar Arbeiderblad)
Erik Eriksen Bakstad-Ødegaarsd (Synnøve Løken Fonstad/Nils Saje)
De gamle råkan (Laurits Høvren)
En underlig prosess (Alfred Kråbøl)
Adresse Øyer og Ny-Ålesund (Finn Hansen)
Mine erfaringer som budeie i det 21. århundre (Kjersti Johnsgård)
Gamleheimsforeningen i Øyer på 1950-tallet (Hilmar Høiby og protokoller)
Veianlegget Raubergsletten – Slæen 1931 (Fra protokoll om anlegget)
Øyerfjellets sang (Oddvar Stensrud)
Otto Langsveen – en hedersmann (Ottar Stende/Gudbrandsdølen)
Hør (Laurits Høvren)
Fra utedo og sinkbalje til jordvarme og boblebad (Odd Brein)
“Quindes-Personer som have avlet børn i Løsaktighed (Oddbjørn Evenshaug)
Om arbeidet med bautasteinen på Tretten stasjon (Sigurd Pålsrud)
Øverli-kåken i Øyer (Finn Hansen)
Husstellkurs i rasjoneringens tid (Johan Kråbøl)
Mosdalen (Sigurd Ihle)
Nord-Tretten fest (Ukjent)
“Akt for Gud” (Oddbjørn Evenshaug)
Magnus Post (Fra Dagningen/Aftenposten)
Energimangel før og nå (Per Rusten)
På påsketur på Blakken (Alfred Kråbøl)
St. hans natt i fjellet (Odd Løvseth)
Kraftanlegg – Elverk – Energi AS (Geir Korslund)
Mathea Baadstø (Synnøve Løken Fonstad/Stine Johansen-Solbraa)
Glomstad Gjestehus (Odd Bjerke)
Den første rutebilen i landet (Knut Steigård)
Hornsjø høyfjellshotell (Albert Wedum)
Fra årets aktiviteter (Knut Steigård)
Tillitsvalgte i Øyer og Tretten Historielag
Til slags
Øyer og Tretten Historielags støttespillere

Redaksjon for 2013-heftet var Synnøve Løken Fonstad, Finn Hansen, Stine Johansen-Solbraa, Amund Sandvik og Knut Steigård

ISBN 978-82-7275-192-9