I gamle fotefar 2012

Til salgs kr. 50,-

INNHOLD

Ærede leser (Redaksjonen)

I gamle fotefar 25 år (Øyer kommune)

I gamle fotefar 25 år (Leder)

Vi er på nett ! (Redaksjonen)

Litt rundt Tinberg (Ola Bergheim)

Sæterbekken

“Det er så lell” (Oddbjørn Evenshaug)

Øyer kommunes kulturpris (Knut Steigård)

Tale ved Tor Ile-seminar i Øyer prestegård (Sigurd Ile)

Øyer forsyningsnemd (Knut Steigård)

Regler for Øyer almenning (Per Rusten)

Sagbruksdrift i Åstdalen (Per Rusten)

Bølog Tautrom (Odd Løvseth)

Glade budeier på avkjølingen (Knut Steigård)

Avlaus (Josef Strand)

En evakuering i 1940 (Thorvald Bjørnstad)

Destiny – en skjebne (Amund Sandvik)

Minner fra Vasrudmoen (Odd Løvseth)

I erindring 1940-1945 (Kjetil Elvestad)

17. mai 1949 (Ingolf Glomstad)

En “søt” historie (Knut Steigård)

Sigrid Torgersdatter Krokfossens livsløp, skjebner og etterslekt (Tordis Trønnes)

Historie i nåtid (Knut Steigård)

Kusommer på Veslesetra (Erik Solheim)

Pålsmyrbakkbua/Pålsmyrbua (Hans Kr. Lien)

Skriblerier – litt av hvert (Kåre Fossum)

Dyreliv i Øyerfjellet (Ivar Steigård)

Skirenn i Kleiva (Amund Sandvik)

Fra årets aktiviteter (Knut Steigård)

Fra Øyerfjellet (Ivar Steigård)

Tillitsvalgte (Redaksjonen)

Boksalg og kontingent (Redaksjonen)

Støtteannonser

I redaksjonen for 2012-heftet: Synnøve Løken Fonstad, Finn Hansen, Stine Johansen-Solbraa, Amund Sandvik og Knut Steigård

ISBN 978-82-7275-184-4