I gamle fotefar 2011

INNHOLDI gamle fotefar 2011

Kjære leser (Redaksjonen)

Lars Guttormsen (Oddbjørn Evenshaug)

Hornsjø Høyfjellshotell (Gerd Agnethe Wedum)

Oppvekst og arbeid på Hornsjø (Gerd Agnethe Wedum)

Det var en gang, bokgave (Sophie Solheim/Redaksjonen)

Hva folketellingene kan fortelle oss (Nanna Egidius)

Øyværinger i den amerikanske borgerkrigen (Nanna Egidius)

Samtale med Edvard Hagebakken (Trygve Holens lydbåndopptak)

Øyværingen (Lhmr turistforenings årbok, 1949)

Sognestrid i 1950 årene

Jens Johnsgård (Oddbjørn Evenshaug)

Korshaugsfeillet (Odd Løvseth)

Takk og avskjed, Øyer herredstyre 1945 (Gudbrandsdølen)

Repper i Øyer-bygda

O. Hageløkken valgt til ordfører, 1945 (Gudbrandsdølen)

Anleggsarbeid i Øyer, en shovel gjennom isen 1964 (Amund Sandvik)

SS Atlantics forlis på Lake Erie i 1852 (Nanna Egidius)

Felleskjerningen på Tretten (Steinar Koen)

Amerikabrev 29.12.1915

“Den gamle Trettenbrua” (Amund Sandvik)

Øyværinger bosatt i Vestfold, 1865 (Nanna Egidius)

Demningen på Gopolvannet (Knut Steigård)

Til Alfred (Odd Løvseth)

Hva jeg lærte av bestefar (Alfred Kråbøl)

Vi prøvekjørte Hafjelløypa i 1950 (Reidar Rustad)

I Fjellet (Odd Løvseth)

Avslutning av et historisk kapittel på Tretten (Steinar Koen)

Øyværinger bosatt i Sør-Trøndelag i 1865 (Nanna Egidius)

Melkebilen (Knut Steigård)

Utdrag fra Øyer Handelslags 75 års historie

Emigranter fra Øyer og Tretten (Årbok for Gudbrandsdalslaget i USA/Tordis Trønnes)

St. Hans i fjellet (Odd Løvseth)

Øyer og Tretten historielag på nett (Redaksjonen)

Boksalg, kontingent og tillitsvalgte (Redaksjonen)

Redaksjonen for 2011-heftet: Oddavr Stensrud og Hanne Grimstad Hansen

ISBN 978-82-7275-176-9