I gamle fotefar 2010

Til salgs kr. 50,-

INNHOLD

Kjære leser (Redaksjonen)

Lars Holmen, minneord (Johan Kråbøl)

Reiveronge (Johan Kråbøl)

Min fortid ble min fremtid (Brit Lundeby)

Øvre Glomstad (Amund Bjørn Sandvik)

Historia om Hærdra (Einar Moe)

Øyer og Tretten historielag takker (Redaksjonen)

Hymne til Bjøra (Josef Strand)

Storbrann på Nermo (Lars Holmen/Redaksjonen)

Dagny Lunheim (Redaksjonen)

Hankkjøring (Oddvar Stensrud)

Hankerenne og ekstratog (Knut Tidemand Johannessen)

Asbjørn Lunheim (Redaksjonen)

Farvel til Solvang Pensjonat (Oddvar Stensrud)

Hva jeg lærte av bestefar (Alfred Kråbøl)

I lyset ved høysommer (Brit Lundeby)

Johan Stalenget, lydbåndopptak (Fra Trygve Holen)

Ivar Bræin (Oddvar Stensrud)

Minner fra Brudal (Redaksjonen)

Griskræmmere (Oddvar Stensrud)

Gammeldoktoren i Øyer (Redaksjonen)

Hva drev folk i Øyer og Tretten for 60 år siden (Redaksjonen)

Tretten kirkes 200-årsjubileum (Oddvar Stensrud)

Fiskemeditasjon (Alfred Kråbøl)

Hva er dette? (Oddvar Stensrud)

Storofsen og flommen i 1938 (Redaksjonen)

A. Bollvikens flukt til Sverige (Åse Bollviken)

Møtereferat 1932 (Redaksjonen)

Hos granner (Oddvar Stensrud)

Hvor ble det av Grytfjell (Einar Moe)

Samhold (Geir Korslund)

Redaksjon for 2010-heftet var Oddvar Stensrud, Lisbeth Rindal, hans Engen, Hanne Grimstad Hansen

ISBN 978-82-7275-168-4