I gamle fotefar 2009

Til salgs kr. 50,-

INNHOLD

Kjære leser (Redaksjonen)

Øyer og Tretten historielag, stiftelsesmøte (Redaksjonen)

Kunstneren på Rande (Tone og Jørn Hagen)

Steinhytta i Øyerfjellet (Oddvar Stensrud)

Livet i Øyer Prestegard (Jan Bernhoft Michelsen)

Tanker en vinterdag (Oddvar Stensrud)

Været og avlingene i Øyer (Kirkebok for Øyer)

Før OL kom til bondebygda (Jan Johnsgard)

Heggeroa (Oddvar Stensrud)

Brev fra Gunda Skjønsberg (Gunvor Skjønsberg)

Snurubakken (Gunvor Skjønsberg)

Gamle Grendi (Ivar Aasen)

Rype og rypejakt i Øyerfjellet (Oddvar Stensrud)

Lykkja i Lisgrenda (Hans Kristian Lien)

Kjøbekontrakt

“Pærbua” (Oddvar Stensrud)

Til Fedrebygda Øyer (Johan Kaspar Sprekkenhus)

Martinstulen (Oddvar Stensrud)

Martinus Stein (Oddvar Stensrud)

Fotefar fra fortiden (Knut Steigård)

Song utan ord (Arne Kjorstad)

Bygdabok for Øyer (Oddvar Stensrud)

Gamle annonser

Øyværingen Per E. Jevne (Gunvor Skjønsberg)

Soga om steinrøysene (Tor Johnsson)

Någå ta hårt

Redaksjonen for 2009-utgaven var Oddvar Stensrud, Lisbeth Rindal, Hans Engen og Hanne Grimstad Hansen

ISBN 978-82-7275-160-8