I gamle fotefar 2005

Til salgs kr. 50,-

INNHALD

Kjære leser (Redaksjonen)

1905

Fra Øyer i 1905 (Brit-Ida Berg Hansen / Oddvar Stensrud)

Mitt fedreland (Johan Kaspar Sprækkenhus)

Et amerikabrev fra 1905 (Sigurd Wedum)

1905-markeringen i Øyer (Brit-Ida Berg Hansen)

Fra krigen 1940-45

Nå står vi her på vangen (Reidar Johannessen)

Papirer fra Ledum (Magnus Ledum, dr. Humerfeldt, Einar Enge, Emil Stein og Per Romundgard)

Minneplate avduket på Sagodden (Brit-Ida Berg Hansen)

Min far Amund Dahlsrud (Kjell Dahlsrud)

Aprildager 1940 i Øyer (Sigurd Wedum)

Min far var russisk krigsfange (Brit-Ida Berg Hansen)

Tekster med ulikt innhold

Bonden (Olaug Turtumøygard)

Et brev fra Wisconsin til Bleka (Oddvar Stensrud)

Et misjonshus blir til (Camilla Berg Hansen)

Tragedier og dødsfall på 1800-tallet (Ola T. Rybakken)

Bjørnejakthistorier frå Tretten (Redaksjonen)

Smågutter på fisketur (Alfred Kråbøl)

En øyværing som setter spor etter seg (Camilla Berg Hansen)

Redaksjonen for 2005-heftet var Camilla Berg Hansen, Brit-Ida Berg Hansen og Oddvar Stensrud

ISBN 82-7275-136-4