I gamle fotefar 2002

UTSOLGT
Heftet som PDF-fil

INNHALD

Livsskildringar og yrkesliv

Alfred Bollviken, ein lite kjent Øyerkunstnar (Lars Holmen)

Oppvekst på Tretten 1928-46 (Jorunn Bjørnstad Sjøli)

Blæstervika og folket der (Ola T. Rybakken)

Anne urtekone i Blæstervika (Ola T. Rybakken)

Helsesyster i Øyer kommune (Helene Aarli)

Bernt Olstad, ein hedersmann i Nordbygda (Lars Holmen)

Tre småstubber (Oddvar Stensrud):

Ei bygdahistorie på det gamle Øyermålet

Mystisk dødsfall på Halland

Drukningsulykke ved Sundhaugen

Foreningsliv (1945-65)

Fråhaldsrørsla (Arne Løken)

Øyer diakonisseforening (Mary Skaug)

Hunder Sjukepleieforening (Mary Skaug)

Øyer blindeforening (Mary Skaug)

Tretten Røde Kors hjelpekors (Asgeir Rønning)

Tretten Vanførelag (Lars Holmen)

Frå Tingboka 1711-1714 (ved redaksjonen)

Ein tjuverisak frå Nordmedlia

Linlykkja går over frå rødningsplass til gard

Vurdering av Kolbu som skatteobjekt

Peder Mortensen lyser rødningsrett til Lisvea

Sokneprest Monrath stemner husmenn for pliktarbeid

Emne med ulikt innhald

Jernhesten (Oddvar Stensrud)

Gamle værtegn og merkedager (Oddvar Stensrud)

Bruk av never som material (Ola T. Rybakken)

Vegbyggjing 1945-65 (Lars Holmen)

Redaksjonen for 2002-heftet besto av Lars Holmen, Mary Skaug og Oddvar Stensrud

ISBN 82-7275-122-4