I gamle fotefar 1997

UTSOLGT

INNHOLD

Noen ord fyrst (Redaksjonen)

SKOLE OG UNDERVISNING

Amtsskolen vokser fra, (Arne Løken)

Aftenskole – et godt tilbud til mange (Arne Løken)

Fortsettelsesskole (Arne Løken)

EMNER AV ULIKT INNHOLD

Brudal på Nord-Tretten (Johan Kraabøl)

Bygda vår (Ingvar Hylen)

Den første dyrlegen i Øyer (Ola T. Rybakken)

Vegene i fjellet (Per Rusten)

Eit forhør om trolldom i Øyer prestegard i 1730 (Lars Holmen)

ARBEIDSLIV

Blinker’n (Per Rusten)

Tømmerhogst (Per Rusten)

BARNDOM MINNES

Barndom i Baklia (Per Rusten)

Til seters med grispurke (Marit Rusten Fintoft)

Der all forandring slutter (Simen Skjønsberg)

APRIL 1940

Notater fra krigsdagene 1940 (Lovise Vedum)

Hærens overkommando i Klokkargarden 12-21. april 1940 (Lars Holmen)

23. april 1940 – en merkedag på Dulven skole (Liv Halstenstad)

PILEGRIMSLEIA

Opning av Pilegrimsleia i Øyer (Lars Holmen / Sigurd Ile)

Åprning av “leia” gjennom Tretten (Hans Hagen / Halvor Strangstad)

Redaksjonen for 1997-heftet besto av Lars Holmen, Johan Kraabøl og Marit Rusten Fintoft

ISBN 82-7275-098-8