I gamle fotefar 1995

UTSOLGT

INNHOLD

Noen ord først (Redaksjonen)

ÅRET 1940

Bomber over Øyer (Marit Kramprud)

Invasjon i Øyer og Tretten (Erling Halsten)

Gjenkjente røvernes håndklær (Johan Kraabøl)

Slaget på Tretten – et øyenvitne forteller (Ingrid Braastad)

Dagbok for KP7/Ryen fra 9.4.1940 (Ivar Trosvik)

Soldat på Gardermoen (Arne Sørum)

Slik husker jeg det (Reidar Johannessen)

Skytetrening på Tingberg i mars-april 1940 (Ola T. Rybakken)

Kaotiske dager (Ola T. Rybakken)

Små klipp fra lokalaviser høsten 1940 (Ola T. Rybakken)

OKKUPASJON

Kvinner under krig – en utstilling (Synnøve Hunstad)

Russiske vedhoggere i Øyer (Reidar Johannessen)

Borgarvakt på Hunderbrua (Lars Holmen)

Dagligliv under krigen (Marit Kramprud)

På vegarbeid i Finnmark (Reidar Johannessen)

MOTSTANDSARBEID

Glimt frå motstandsarbeidet i Øyer (Ola T. Rybakken)

Om ei mislykka jernbanesprengning i Øyer (Ola T. Rybakken)

Flyslepp på Stormyra (Reidar Johannessen)

Intervju med Tor Steinsli, f. 1915 (Lars Holmen)

Smia til Mikael og Arne Sørum (Reidar Johannessen)

Rjukan-sabotørane i Øyerfjellet 14. 0g 15. mars 1943 (Ola T. Rybakken)

Råkåfisk som virkemiddel (Erling Halsten)

Kort oversikt over HS-arbeidet i område 2331 Tretten (Fredrik Enge)

DET GÅR MOT FRED

Fredsvåren (Paul Strangstadstuen)

Fangeleir på Tretten (Johan Kraabøl)

Johannes Jutulstad (Reidar Johannessen)

Våren -45 slik en guttunge opplevde den (Oddvar Stensrud)

Slik opplevde jeg freden (Synnøve Hunstad)

Hjelp (Odd Bjerke)

Amerikabrev – også i krigstid (Ola T. Rybakken)

Redaksjonen for 1995-heftet besto av Ola T. Rybakken, Johan Kraabøl og Lars Holmen

ISBN 82-7275-092-9