I gamle fotefar 1993

Til salgs kr. 50,-

INNHOLD

Forord (Redaksjonen)

Klukksteinsagnet (Odd Bjerke)

Øyer statsalmenning (Oddvar Stensrud)

Det første flybesøket i Øyer (Ola T. Rybakken)

Dei gamle kyrkjebøkene (Lars Holmen)

Minner fra krigen (Severin Høibakken)

Minner frå maskinstasjonen (Steinulf Fjæstad)

Frå mi barndoms seter (Torgeir Mageli)

Historier etter Olav Vedumstuggun (Olaug og Paul Granskogen)

En hendelse i fjellet (Ludvig Hjelmstadstuen)

Da verden kom til bygda vår (Simen Skjønsberg)

Småstubber (Ola Moe)

Et juleminne frå barndommen (Paul Strangstadstuen)

Før olympiske tider (Oddvar Stensrud)

Redaksjonen for 1993-heftet besto av Ola T. Rybakken, Johan Kråbøl, Kjell Haugerud og Lars Holmen

ISBN 82-7275-077-5