I gamle fotefar 1992

Til salgs kr. 50,-

INNHOLD

Forord (Redaksjonen)

Ta vare på stillheten (Kjell Lokvam)

Tida og forholda omkring 1814 (Ludv. Hjelmstadstuen)

Det frilynte ungdomslaget på Tretten 1898-1952 (Odd Bjerke)

Sportsaktiviteter “i gamle dågå (Per Rusten)

Tretten-stillingen i Skarsmoen (Marit Kramprud)

Da kjøpmenn i Øyer hadde egne ysterier (Ola T. Rybakken)

Oppsynshistorier fra Øyerfjellet (Oddvar Stensrud)

Steinalder i Trettenfjellet (Magne Thingelstad)

Matstell og kjøkkenstell ca. 1850-1960 (Marit Kramprud)

Christen Olsen – klokkemakeren på Råbøl (Ola T. Rybakken)

Roåker-rennets historie 1932-1992 (Bernt Hanstad)

Etterord (Odd Bjerke)

I redaksjonen for 1992-heftet satt Ola T. Rybakken og Johan Kraabøl

ISBN 82-7275-069-4