I gamle fotefar 1991

UTSOLGT

INNHOLD

Forord (Redaksjonen)

Fra et koselig brev – 8. mai 1945 (Johan Kraabøl )

Minner fra krigsårene i Musdal 1940-45 (Oddvar Stensrud)

Gardsnamn i Øyer kommune (Frode Korslund)

Da jernbana kom til Øyer (Ola T. Rybakken)

Fra en reise på Hamar-Trettenbana i 1894 (Fra “Jernbaneavisen”)

I måneforskningens tegn (Milton Jørgensen)

“Fly-slea’n” (Ola T. Rybakken)

Historia om en Harley Davidson (Johan Stalenget)

Krukhaugkaran (Ludv. Hjelmstadstuen)

Erik Olsen fra Gurisveen (Severin Theodor Sverre)

Kaptein Rusten – en foregangsmann (Ola T. Rybakken)

Krigsfangar i Øyer og Tretten 1917-1918 (Lars Holmen)

Almenningssaga i Åstdalen (Svein Ensby)

Rokkfjell-stugua (Ivar Enge)

Baulstulsfruga (Thor Mageli)

Trygge og lette steg etter Ståkåvegen (Paul Granskogen)

Grensetvister mellom Øyer og Østerdalen (Stor-Elvdal) (Oddvar Stensrud)

Redaksjonen for 1991-heftet var Ola T. Rybakken og Johan Kraabøl.

ISBN 82-7275-062-7