I gamle fotefar 1989

UTSOLGT

INNHOLD

Forord (Johs. L. Nermo)

Avskjedssang til Moksa (Solveig Pålsrud)

Fra svunne tider (Johan Kasper Sprækkenhus)

Om Stor-Ofsen og skadene i Øyer (Ola T. Rybakken)

Da’n Frants “låg ute” (Odd Bjerke)

Jeg fant, jeg fant! (Johan Kraabøl )

Skitrekk ved Winge (Trygve Holen)

Gamle skriufar i Baklia (Ola T. Rybakken)

Dale-Gudbrand (Fra utgaven 1. februar 1935)

Gode råd mot sykdommer på folk og fe (Marit Kramprud)

Anton Nymoen, 1849-1926 (Tove Nymoen Theimann)

Fra en registreringsforretning og et skifte i 1841 (Ola Sletten)

Et vekkelsesmøte for over 100 år siden (Herman S. Pedersen)

Fra kløvråk til bilveg (Ludv. Hjelmstadstuen)

Reven og viuspenninga (Ivar Enge)

Det var en gang ei seter (Ola T. Rybakken)

Hunderfossen og kommunegrensa (Ola T. Rybakken)

Skiklubben “Samhold” (Ry-)

Litt om en snekkersvenn og et svennebrev (Ry-)

Turisterne og nordmænderne (Artikkel fra “Hus og Hjem” 1904)

Etterord

Redaksjonen for 1989-heftet besto av Ola T. Rybakken og Johan Kraabøl.

ISBN 82-7275-054-6