Rusletur til Tikkerud-kåken 4.9.2016 kl.13.00

Rusletur til Tikkerud-kåken Søndag 4/9 kl.13
Kjøreanvisning: vegen fra Stav til Glomstad, nordover ca 7-8km, deretter Veslesetervegen i ca 2km , skogsveg til venstre i 1 km. Her finnes en stolpe merket med Tikkerud og Valhall. Gangvei 1200 m
Oppfordrer til samkjøring fra Tretten da det er bomveg(kr.40.-)
Pakk sekken og godt humør å bli med på tur da vel 🙂

tikkerud

Historisk gudstjeneste 23.Oktober

Stavsplassen,Stavsplassens venner,Tretten bygdekvinnelag,Øyer kirkekontor og Øyer og Tretten historielag skal i samarbeid lage en historisk gudstjeneste anno 1894 under martn,Søndag 23.Oktober
Etter gudstjenesten blir det kunngjøringer på kirkevangen som i gamle dager og opptog til Stav med påfølgende kirkekaffe i Fonstadbygningen.
Vi oppfordrer flest mulig til å være med denne dagen?og har dere tidsriktige klær er det bra?

Referat fra styremøte i Øyer-Tretten historielag den 6. juni – 2016

Tilstede: Stine, Synnøve, Torgeir, Eldbjørg og Nansy.

Frafall: Nanna og Ola Håkon.

 

Referat fra forrige styremøte enstemmig godkjent.

Sak 1: Møtekultur.

Leder – og vi andre – følte at mange hadde snakket i munnen på hverandre på forrige møte, og at det hadde blitt litt kaos. Konklusjonen ble at vi heretter skal be om ordet å ikke snakke i munnen på hverandre , eller avbryte.Ta opp på begynnelsen av møtene om vi har noe under evt. Dette gjør det lettere å lede møtet –  og planlegge tidsbruken. Les videre