Temakveld om utvandringen til Amerika

Torsdag 18.1.2018 kl.19.00 på Øyer bibliotek.

Temakveld om utvandringen fra Øyer og Tretten til Amerika.

Ole Gunnar Kaldor Austvik innleder om de som dro fra Kaldor og kontakten de holdt med hjembygda. Ta gjerne med bilder og egne historier.

Enkel servering,velkommen!

Årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Øyer Prestegard onsdag 22. mars 2017 kl. 19.00. Sakspapirer i denne filen: årsmøte2017

For årsmedlemmer: Husk at kontingenten må være betalt et par dager før møtet for å bli registrert (men ikke innen 10.3 som det står i sakspapirene)!

Registreringsskjema til seterbok

Mange har etterlyst en digital versjon av registreringsskjemaet. Nedenfor finner dere skjemaet som Word-fil. Det må lastes ned til egen PC, fylles ut/lagres, og sendes på epost til seterbok@oyerogtrettenhistorielag.no. Husk å endre filnavnet slik at det inneholder navnet på setra den gjelder når du sender inn.

registreringsskjema_word