Lanseringskveld for seterbok

Heder og ære til hele bokgruppa. Stein Ove Lognseth stiller opp med egenkomponert låt som en påskjønnelse fra Øyer og Tretten Historielag

Leder i bokgruppa, Nansy Rusten, presenterer bokgruppa, prosessen og arbeidet med seterboka

De gamle mjølkespanna, kubjølla og einer. De fikk være med å pryde kvelden

Redaktør Cæcilie Stang forteller om boka og seterbrukets utvikling