IGF2017

I salg, kr. 275,-
Kjøp i nettbutikken

INNHOLD
Musikkens hedersmann på Tretten (Anne Stokke)
Musikerbrødrene Tore og Arild Tjernsli
Den yngste Tjernsli
Bjørn Mellemberg blant de største
Slusken som vart (Einar Odden)
Meierihistorien gjennom 120 år (Guttorm Aarnes)
Prest i Øyer i et kvart århundre (Øyvind Sagedal)
Øyer-presten i hardt vær
Raddis-presten taker for seg
Heimlengt (Jon Amrud)
Tretten kirke – 15 år i dvale (Berit Sundby)
En avsluttet misjonshistorie (Brit Lundeby)
Historier etter Johan L. Rindal (Johan L. Rindal)
Båten hass bestefar (Odd Løvseth)
Den første brannbilen på Tretten (Stine Johansen-Solbraa)
Mjølkekjøring i gamle dågå (Oddvar Stensrud)
Heder til russisk krigsfange (Mari Botterud)
Gamle Tretten er kommet litt nærmere (Anne Stokke)
Da traktoren kom til Øyer (Einar Moe)
Fra fjord til fjell (Torill Schlytter)
Den siste belg-trøeren i Tretten kirke (Oddvar Stensrud)
Din fagerdom (etter Ragna Galterud)
Dyretransport i tre generasjoner (Bjørn Karlsen)
Den store tømmerdrifta (Oddvar Stensrud)
Glade år i Musdalsvegen (Odd Løvseth)
Dramatikk i Djupslia (Oddvar Stensrud)
Bli lys (Johan Kraabøl)
Elgsafari i Øyerfjellet (Knut Steigård)
Såmennene på Tretten (Jens Flatemo)
Amerikabrev fra 1866 (Marit Bleka)
E går å drømme (Laurits Høvren)
I seterlykkjom (Laurits Høvren)
Da politikerne sa ja til idrettshall (Kjell Haugerud)
Gullgutter og superjenter på NM (Kjell Haugerud)
Nål og tråd i vadmel og silke (Einar Odden)