Høstens program. Noe å glede seg til..

Vi vil sammen med Øyer og Tretten kirkelige råd invitere til forfatterkvelder i Øyer prestegård:

Tirsdag 8. oktober kl 19:00 kommer Oddgeir Bruaset. Han er kjent fra programmene «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Torsdag 5. desember kl 19:00 kommer Edvard Hoem. Han har med seg sin nyeste bok som han vil presentere sammen med glimt fra andre forfatterskap.

Ellers på programmet utover høsten:

Onsdag 13. november kl 19:00 får vi besøk av Øystein Rudi. Han vil orientere om Gudbrandsdalsmuseene. Dette arrangementet vil også være i prestgardssalen.

Ellers vil vi delta på stand ved årets Stavsmartn 18.-20. oktober. Der får dere mulighet til å kjøpe årets I gamle fotefar til «martnpris». Dere får mulighet til å høre foredrag ved Jørgen Skaug under «Lokal aften», og se hans fotoutstilling. Dette i samarbeid med historielaget. Ved Historisk gudstjeneste 1961 blir det mulighet til å finne fram dine 60-talls klær, eller komme som du er! Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Stav.

23. november deltar vi på Julemarked på Stav, og 8. desember ved Julemarked på vegmuseet. 

Velkommen!