I gamle fotefar 2018

I salg kr. 250
Kjøp i nettbutikken

I gamle fotefar 2018

INNHOLD

Et liv i gamle fotefar (Kjell Haugerud)
Alltid åpent hus hos Dale-Gudbrands Trykkeri (Kjell Haugerud)
Det unike stampehuset på Nord-Tretté (Johan Kraabøl)
Tore Ile ville skrive Øyers egentlige historie (Christel Rønning)
Hjemme hos bygdebokforfatteren
– en samtale med Astrid Ile (Christel Rønning)
Brev fra en utvandrer (Kjell Ivar Haugen)
Utvandringa fra Brennum (Jørgen Skaug)
Norskamerikanerne som flyttet tilbake (Eldbjørg Gillebo)
Den unge Thor Heyerdahl i Øyerfjellet (Christel Rønning)
Tur i Thor Heyerdahls fotspor (Christel Rønning)
Tretten – ei lita bygd med alpine skispor (Rolv Tore, Berit, Egil og Steinar Koen)
Farvel til lensmannskontoret (Terje Lisødegård)
Lensmenn i Øyer (Per Leif Rusten)
Vegene inn i bygda – fra fotefar til motorveg (Simen Ensby)
Ta meg tilbake (Laurits Høvren)
Historien om Edvard Iversen Galterudhaugen (Alvhild og Ole Seielstad forteller til Knut Tidemand-Johannessen)
Eftastur i blåtimen (Laurits Høvren)
Jakop på Mæhlum (Erling Nustad)
Brødrene på Krukhaugen (Kjell Haugerud)
Faner fra lag og foreninger i Øyer og Tretten (Gerd Hausstätter)
Tretten-kuppet i 1959 (Oddvar Stensrud)
Glimt fra en annen tid (Kjell Ivar Haugen)