I gamle fotefar 2015

Til salgs, kr. 200,-
Kjøp i Nettbutikk

INNHOLD
Kjære leser (Redaksjonskomiteen)
En beretning fra aprildagene i Øyer i 1940 (Magnar Vedum og Bjørn Hjelmstad)
Til minne om Mebrietz (Einar Moe)
Minner fra krigen 1940-45 (Solveig Johnsgard)
Minnetale på kirkevangen i Øyer i 2015 (Johan Kraabøl)
En engelskmann kom til Tretten stasjon (Tilrettelagt av Stine Johansen-Solbraa)
Tanker om livet (Laurits Høvren)
Kommunens store satsing i 1915 (Rigmor Aarø Spiten)
Det er her vi hører til (Liv Rindal og Randi Skeie)
Bygda mi og di (Kari Bryhn)
Tretten Sanitetsforening 100 år (Grethe Holst)
Tine Meierier Tretten rundet 100 år (Guttorm Aarnes)
Øyer Sangkor – 50 år eller 150 år? (Brit Ragnhild Manengen og Kari Rudi Suleng)
Tretten-ulykka 40 år etter (Stine Johansen-Solbraa)
Vesleofsen – helvetesdøgnet da naturen tok over (Marit Hosar)
En øyværing i Sverige anno 1765 (Egil H. Thomassen)
Bruvin gravlund – de symbolske elementene (Arne Thorsrud)
Å pakke de døde (Øyvind Sagedal)
Døden og skikker ved livets ende (Kåre Hosar)
Kongebibelen på Jevne (Oddbjørn Evenshaug)
Vinterkveld i fjellet (Laurits Høvren)
Amerikabrev fra Holmen (Utlånt av Pam Lokken Oman)
Brev til Martin Gillebo i Amerika (Utlånt av Gunhild Haugen Eikerol)
En stavkirke i Syd-Dakota (Marit Rusten Fintoft)
Hilsen fra Hornsjø (Marit Rusten Fintoft)
Syddasongen (Hans Nymo)
Livet på Lassesetra (Johan Kraabøl)
Doktorhytta i Djupslia (Kristin Fougner Syverud)
Schlytterhytta på Hornsjø (Torill Schlytter)
Gjeterkontrakt fra Liesgrenda (Asbjørn Lie)
Tale ved innvielsen av Øyer pleiehjem (Rolf Tellander)
Barndomsminner fra Midtbygda (Paul Rusten)
Eidsvollsmannen Anders Lysgård (Tord Kvitrud)
Der elvene møtes (Odd Løvseth)
Øyerkofta – tilblivelse og videre liv (Marit Rusten Fintoft)
Gjestgiveriet Bædstø (Amund Sandvik)
Om skytterlag, festing og agronomer (Einar Moe)
Legd-Jon (Tordis Trønnes)
Ulykkestilfelle på gard i Øyer
Regning etter sykehusopphold
Om ein gammal gard i Musdal (Kristian Paalsrud/Stine Johanse-Solbraa)
Stua i Rugsveen (Kristian Paalsrud/Stine Johanse-Solbraa)
Bjørkholt som naturpark (Kristian Paalsrud/Synnøve Løken Fonstad)
Soga om kaffekjelen (Anne Myhren/Sigurd Myhren)