I gamle fotefar 2014

Til salgs, kr. 100,-

INNHOLD
Ærede leser (Redaksjonen)
Birkebeinerrennet “i gamledågå” (Oddvar Stensrud)
Feriebrev fra Roåker (Gustav Kapelrud)
Grunnlovsjubileet (Einar Moe)
22-stein (Laurits Høvren)
Glimt fra den nære fortid i fjellet (Mary Karin Dalbu)
Kunstsmed Kristian Bakken (Ole J. Gillebo)
Fedrelandssangen omskrevet til dagens tekst (Ukent forfatter under 2. verdenskrig)
Innbydelse til fest
Skolebilde fra Englund, Tretten 1896 (Lærer Haugen)
Prolog til avslutningsfesten ved Øyer arbeidsskole (Ingolf Glomstad)
En foretaksom øyværing (Magne Tøftum)
På den eldgamle stad (Josef Strand)
Da krigen kom til Aasletten i Øyer (Rasmus Stauri)
Valget i Øyer i 1814 (Oddbjørn Evenshaug)
Til salgs
Et minne fra en fjern og glemt tid (Oddvar Stensrud)
Monslykkja, Andersonsbua, Lyngbua
Haugianeren Johannes Johnsen Kråbøl (Oddbjørn Evenshaug)
Så godt (Laurits Høvren)
Tingberg bru 1983 (Einar Moe)
Bekkekveinna (Johan Kraabøl)
Fra Øverlie, Øyer til Benson, Minnesota i 1881 (Marit Rusten Fintoft)
Stavheim Klekkeri og fiskedammer (Oddvar Stensrud)
Bygdesong for Øyer (Tor Ile)
Eldgammelt kjøkken-nytt (Johan Kraabøl)
Ordførerklubba i Øyer (Mari Botterud)
Optegnelser fra Jørstadmoen 1910 (Magnus Ledum)
Ku-kopper (Kåre Fossum)
Botterudsaga (Mari Botterud)
Gamle danseplasser i Musdal (Oddvar Stensrud)
Hr. Magnus Ledum! (Per Romundgard)
Lægd-Jon – Jon Johansen Nymoen (Tordis Trønnes)
Symbolikk i kirkene våre (Øyvind Sagedal)
Arkeologisk utgraving i Øyer (Einar Moe)
Minner fra Øvre Åsta (Gerd Eli Szacinski)
Bådstø (Amund Sandvik)
Hva har skjedd siden sist (Knut Steigård)